kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

živkica miletić – uzmi me za slugu كلمات اغاني

Loading...

[tekst pesme “uzmi me za slugu”]

[strofa 1]
ti sad imaš sve, sve se tebi dalo
a moje je sve sa tobom nestalo
ti sad imaš sve, sve se tebi dalo
a moje je sve sa tobom nestalo

[refren]
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim neizmerno
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim, volim neizmerno

[strofa 2]
ti sad imaš sve, a ja suze samo
što da našu ljubav zaboravu damo?
ti sad imaš sve, a ja suze samo
što da našu ljubav zaboravu damo?

[refren]
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim neizmerno
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim, volim neizmerno
[strofa 3]
ti sad imaš sve, a ja tugu samo
nije nam kô pre, to oboje znamo
ti sad imaš sve, a ja tugu samo
nije nam kô pre, to oboje znamo

[refren]
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim neizmerno
uzmi me za slugu, da te služim verno
još uvek te volim, volim, volim neizmerno

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...