kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

x band (irn) – daddy shekari كلمات اغاني

Loading...

ددی جونم خیلی نایسه
اخلاقاش خیلی خاصه
هرچی بخوام میخره واسم از تو چیزی نمیماسه
جیبش پره از دلارای صدی اصن نداره اخلاقای بدی
واسه همین هر روز در گوشش بهش میگم آی لاویو ددی

ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی

ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی

ددی
ددی

ددی سه تا ویلا میگون داره
سی صد و سی میلیون دالِر
میگه بریم پاریس نمیسازه به من آب و هوا تهرون آره

ددی جونم تیپاش لشه
ولی توی جیباش کشه
با یه حساب ده رقمی مگه میشه آدم فداش نشه

ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی

ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی
زمان ما اینجوری نبود
رابطه ها پولی نبود
دختر گلم این حرفایی که شما زدی حرفای خوبی نبود
عشق و صفا با کوبیده
اه سوشی چیه بو میده
توی زیر پله هم چشاتو ببند فکر کن هتله سوییته
منم پول دار میشم اگه بیت کوین بکشه بالا
چقدر؟
بره خیلی بالا
چقدر؟
خیلی خیلی بالا بعد
هر چی بخوای کش میدم
مشتی من به ددیتم دشت میدم
من تا تش دیدم حالا من چیتم؟
عشقمی
یه بار دیگه نشنیدم

ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی
ددی شکری چه قده جیگری
کی واسه ما بنز میخری
چرا مارو لندن نمیبری
همش فشم فشم فشم

میخری واسم گوچی لویی
وای خدا چقدر تو کوچولویی
انقد دست و دلبازی انگار با ایلان ماسک هم دوقلویی

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...