kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

vida pavlović – šarena marama كلمات اغاني

Loading...

[tekst pesme “šarena marama”]

[strofa 1]
i kamenje drago bacila sam tad
ne volim te, milane, ne volim te ja
i kamenje drago bacila sam tad
ne volim te, milane, ne volim te ja

[refren]
ne možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je moja šarena marama
ne možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je meni moja marama

[strofa 2]
njega srce voli, njemu daću sve
ne volim te, milane, neću s tobom, ne
njega srce voli, njemu daću sve
ne volim te, milane, neću s tobom, ne

[refren]
nе možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je moja šarеna marama
ne možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je meni moja marama
[strofa 3]
volim samo dragana, njemu daću sve
ljubav naša jača je i od sudbine
volim samo dragana, njemu daću sve
ljubav naša jača je i od sudbine

[refren]
ne možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je moja šarena marama
ne možeš me kupiti ni zlatom, ni parama
dok je meni moja marama

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...