kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

thanh tuyền – đón xuân này, nhớ xuân xưa كلمات اغاني

Loading...

[verse 1]
đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa
một chiều xuân em đã hẹn hò
như ươm tình trong cánh hoa mơ
đưa hương theo làn gió
em nói rằng em viết thành thơ

[verse 2]
đón xuân này tôi nhớ xuân xưa
hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa
em đứng chờ tôi trước song thưa
tôi đi qua đầu ngõ
hỏi nhau thầm xuân đã về chưa
[điệp khúc]
xuân đến, xuân đi
xuân về gieo thương nhớ
xuân qua để tôi chờ
xuân đến, xuân đi
xuân về mơn lá hoa
xuân rung qua đường tơ

[verse 3]
bước sông hồ như đắm trong mơ
trở về đây khi gió sang mùa
mong ước tìm cô gái xuân xưa
cho vơi bao niềm nhớ
có đâu ngờ xuân vắng người thưa

[instrumental bridge]

[verse 4]
đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa
một chiều xuân em đã hẹn hò
như ươm tình trong cánh hoa mơ
đưa hương theo làn gió
em nói rằng em viết thành thơ

[verse 5]
đón xuân này tôi nhớ xuân xưa
hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa
em đứng chờ tôi trước song thưa
tôi đi qua đầu ngõ
hỏi nhau thầm xuân đã về chưa
[điệp khúc]
xuân đến, xuân đi
xuân về gieo thương nhớ
xuân qua để tôi chờ
xuân đến, xuân đi
xuân về mơn lá hoa
xuân rung qua đường tơ

[verse 6]
bước sông hồ như đắm trong mơ
trở về đây khi gió sang mùa
mong ước tìm cô gái xuân xưa
cho vơi bao niềm nhớ
có đâu ngờ xuân vắng người thưa

[đoạn kết]
mong ước tìm cô gái xuân xưa
cho vơi bao niềm nhớ
có đâu ngờ xuân vắng người thưa