artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sigi maron – a großa kaumpf كلمات اغاني

Loading...

links a watschn
rechts a watschn
ane aufm hintakopf

d’faust auf d’nosn
z’rissne hosn
in da pause spuck in topf

z’brochne rippn
g’sprungne lippn
üban linkn aug a cut
s’kinn zasplittat
s’voik vabittert
herst der kaumpf is heite fad

nur ned wach werdn
loss de leit plärrn
nur ned wach werdn
loss de leit plärrn

prack eam nieda
schick eam flieda
nochn kaumpf auns kraunknbett
wix eam ane
schau der klane
kräult ois war er eh scho fett

aun d’börsn denkn
nur nix schenkn
tritt ‘n mit de fi-ss in bauch
schlog ‘n aum schädl
s’is eh a bledl
drisch ‘n wia an gummischlauch

nur ned wach werdn
loss de leit plärrn
nur ned wach werdn
loss de leit plärrn

sechste runde
vafluchte hunde
bringan di um jedn g’winn
sauf eam s’aug aus
g’hert eh ins norrnhaus
weidakämpfn hot kan sinn

nur ned wach werdn
loss de leit plärrn

bluatvaschmiert de guanze goschn
liegst auf amoi laung aum bodn
nocha werdns di scho obwoschn
spül nur jetzt net an marodn

wui der steigt eam aufm ruckn
schauts eich nur de drecksau aun
wort mir werdn auf di no spuckn
daschlog net unsan bestn maunn

nur ned wach werdn
loss de leit plärrn
nur ned wach werdn
loss de leit plärrn

steht schon wieda
denk aun flieda
söwa schickn kaunst dir an
bluat aum schädl
a so a bledl
nau mi host amoi g’hobt ois fan

siechst jetzt host valurn
wäu du wach bist wordn
siechst jetzt host valurn
wäu du wach bist wordn

siechst jetzt host valurn
wäu du wach bist wordn
siechst jetzt host valurn