kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

sevda ələkbərzadə – hisslərim dumanda [house version] كلمات اغاني

Loading...

[giriş]
qəlbimi duymusan
mənə uymusan
qəlbimi duymusan
mənə uymusan

[bənd 1]
hisslərim dumanda
gözlərim dumanda
bir sual canımda
bu dərd niyə məni tapar?

qəlbim səhralarda
qar yağar baharda
mən sevginə baxanda
gözlərin niyə kənar qaçar?

[keçid]
səndən dünyalar istəmirəm
daha bil, heç nə gözləmirəm
qəlbimi duymusan
mənə uymusan

səndən dünyalar istəmirəm
daha bil, heç nə gözləmirəm
qəlbimi duymusan
mənə uymusan
(qəlbimi duymusan)
(mənə uymusan)

[bənd 2]
hisslərim dumanda
gözlərim dumanda
bir sual canımda
bu dərd niyə məni tapar?

qəlbim səhralarda
qar yağar baharda
mən sevginə baxanda
gözlərin niyə kənar qaçar?

[keçid]
səndən dünyalar istəmirəm
daha bil, heç nə gözləmirəm
qəlbimi duymusan
mənə uymusan

səndən dünyalar istəmirəm
daha bil, heç nə gözləmirəm
qəlbimi duymusan
mənə uymusan

(qəlbimi duymusan)
(mənə uymusan)
(qəlbimi duymusan)
(mənə uymusan)