kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

saint robots – kelkimės كلمات اغاني

Loading...

[pr]
iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų
paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome!
iš nuodėmės į nuodėmę _ į ją supanašėjome
ir kai visai pajuodome, mes likom tik šešėliai jos!
ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis?
aušra įsidienojusi _ pabudome ir kelkimės!

[1]
žadėję stovėt kaip laisvė stovi
sėdės ant kėdės viens į kitą rodys
laisvę klonavę sau adaptavę
vienybę suskaldę šukes pardavę
už euro ikoną vergų duoną
uoliai plečiam tikėjimo zoną
taip visi iš rytų į vakarus eina
savęs tarp savų surast neišeina
europos lygiu be tapatybių
ieško vertybių su laisvės dydžiu
nebeslepia savo išpuikusio veido
pamirše tuos, kurie šypsotis leido
buvome kartu istoriją rašę
vienybės ginklu tiesą statę
kelkis ir eik, tavęs laisvei rеik
pabudai atsikėlei, imk ir veik
[pr]
į tėviškę sugrįžtame čiabuvėliais, pražuvėliais
namų nеatpažįstame, lietuviai _ nelietuviai mes?
per skaistyklas, per pragarus, iš nežinios į nežinią
mes pagaliau atradome, kad lietuva _ tai sąžinė
ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis?
aušra įsidienojusi _ pabudome ir kelkimės!

[2]
dienos keičia dienas, žinios vis tą patį rodo
visam pasauly karas, žmones žudantys urodai
kokia dar čia kalba? kokia dar viena nacija?
pasaulį valdo vyriausybės, mūsų šalį – mafija
įstatymus čia rašo tas, kas daugiau sumoka
balsuojantys už juos _ kolegos, kol projekte šoka
pasauliui – žopa, valdo korumpuotos gaujos
nafta čionai brangesnė, nei už ją pralietas kraujas
o aš kadaise keliavau po trečiąjį pasaulį
sunku dabar patikėt, kad mindome tą patį gaublį
kovojau, kad apginčiau savo šalį nuo niekšų
ieškojau bendraminčių, suradau tiktai priešų
valstybė – ne politikai, jinai tauta
kai reikia susivienija vienybė šventa
šita žinia keliauja – tiesiai tau į ausį
kad niekad nepamirštum, kas įvyko tą sausį
[pr]
pabudome, pabudome, pamatėme, pamatėme
mes patys esam budeliai, ją žudėme, vienatinę
bedaliai savo žemėje, mes patys save niekinom
mes patys save žeminom, mes pasidarėm niekieno…
ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis?
aušra įsidienojusi _ pabudome ir kelkimės!

[3]
čia dvasinis karas, čia daug sužeistų
nemylinčių, todėl nemylimų
kas reabilituojas, kas hologramoj tirpsta
nuo apatijos – dūmuose taip tiršta, kad
vietoj apkabinimo gauni vidurinį pirštą
taip trečdalis depresuoja ir… miršta
kur šiandien jinai? miega jos milžinai!
jei mes jos vaikai, ar leisime kentėt amžinai?
jei ji mūs žemė, ar leisim išsekti sausai?
jei ji mūs namai, ar leisim sugriūti visai?
jau rytas, pabusk, metas įdirbti kraštą
degti viltim, kai aplink ji gęsta
metas pakilt sukilt viens kitą pamilt
pasisveikint, sielomis prabilt, nes
tavo šypsena daro dieną giedra
tavo rankos ir kojos ir meilė tyra
kanklių balsą išgirsk, miegąs kraujas užvirs
ir užsiliepsnos net akmeninė širdis!
[pr]
pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos
kodėl mes laisvės prašome? argi laisvi taip elgiasi?
ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis
aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės!
ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis?
aušra įsidienojusi _ pabudome ir kelkimės!

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...