artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

phuong thanh ft bang kieu – mot ngay mua dong كلمات اغاني

Loading...

rồi một ngày trời không biếc xanh.
rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi.
bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân.

mùa đông tới anh chờ em mãi lá hoa thu sang nay đã úa tàn
giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy.
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
còn yêu mãi
giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
anh mãi yêu em
2.
rồi một ngày trời không biếc xanh.
rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi.
bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân.
mùa đông tới anh chờ em mãi lá hoa thu sang nay đã úa tàn
giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy.
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
còn yêu mãi
giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
anh mãi yêu em
giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy.
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
còn yêu mãi
giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói
anh mãi yêu em
anh vẫn yêu em
anh mãi yêu em

/ phuong thanh ft bang kieu