kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

peste noire – laus tibi domine كلمات اغاني

Loading...

primus psalmus

diabolus vobisc-m
et c-m spiritu tuo!
gloria patri, laus tibi
rex aeternae gloriae.
sathanas, confitebor tibi
in todo corde meo,
in concilio
deterrimorum
et congregatione.

imprecatio

christe, exortus sunt tenebrae…
deperiat regnum tuum!
generatio rectorum
exstinguetur.

alter psalmus

domine stercoris,
vermis dei,
pater omnipotens
laudamus te!
pleni cæli et terra
gloria tua…

laudate, pueri, dominum!