kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

أمين أمينوكس – ماشي بحالهم كلمات اغاني

Loading...

n-ss machi kif n-ss
fihum dhab fihum nh-ss
hnaya mahamnach klamhom

hadi ayamna machi ayamhum
h-ss beli n-ss mahamlinach o makain b-ss
hadi hyatna machi hyathum
rebi ihasbna huma malhum
hobek motivation
kaiharrak sensation
baby 3la durelation
ana ndir ga3 revolution
ntya machi bhalhum
ntya machi bhalhom
my baby girl
oh ntya machi bhalhom
my baby girl
kbida ntya machi bhalhom
hadayday machi bhalhom
a3omri ntya machi bhalhom
awili wili machi bhalhom
hal3ar machi bhalhom
a nari nari machi bhalhom
a wow wow machi bhalhom
ntya baby machi bhalhom
had hadrat n-ss jabet lina hri9 r-ss
hna hlamna machi hlamhum
3omerna ma kena bhalhum
klamhum 9ortas wana m3ak dima labas
hna ghadi nsadou famhum
rebi ihasbna huma malhum
ana 9albi fih vibration
hobek makain f hta chi nation
wili wili ach had l’emotion hobek li kain o ma kain ma hsen
ntya machi bhalhum
ntya machi bhalhom
my baby girl
oh ntya machi bhalhom
my baby girl
kbida ntya machi bhalhom
hadayday machi bhalhom
a3omri ntya machi bhalhom
awili wili machi bhalhom
hal3ar machi bhalhom
a nari nari machi bhalhom
a wow wow machi bhalhom
ntya baby machi bhalhom
baby la ntfar9ou la matgoulihach
ghanhazek fou9 ktafi
yana manayach
blastek baby kaina dima f wast 3ainya
ntya bouhdek li 3andi f had denya
ntya machi bhalhum
ntya machi bhalhom
my baby girl
oh ntya machi bhalhom
my baby girl
kbida ntya machi bhalhom
hadayday machi bhalhom
a3omri ntya machi bhalhom
awili wili machi bhalhom
hal3ar machi bhalhom
a nari nari machi bhalhom
a wow wow machi bhalhom
ntya baby machi bhalhom