kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

moein – age dashtam tora كلمات اغاني

Loading...

؛[قسمت اول]؛
اگه  داشتم تو رو
دنيام  يه صفای ديگه داشت
شب عشقم واسه من
حال و هوای ديگه داشت
اگه  داشتم تو رو
رسوای  عبادت ميشدم
دلم اين خسته عاشق
يه  خدای ديگه داشت

؛[همخوان]؛
اگه داشتم تو رو
اون قصه نويس
واسه  من يه قصه های ديگه داشت
میدونم زندگی اينجوری نبود
میدونم، میدونم
مرد عاشق، يه شب های ديگه داشت
اگه داشتم تو رو
دنيام يه صفای ديگه داشت

؛[قسمت دوم]؛
اگه داشتم تو رو
اون ميخونه که جای منه
شب ها اونجا جای من
يه بينوای ديگه داشت
اگه داشتم تو رو
اون ميخونه که جای منه
شب ها اونجا جای من
يه بينوای ديگه داشت
نميگم با تو واسم
گريه ديگه گريه نبود
با تو اين زمزمه ها
يه های های ديگه داشت

؛[همخوان]؛
اگه داشتم تو رو
اون قصه نويس
واسه من يه قصه های ديگه داشت
میدونم زندگی اينجوری نبود
میدونم، میدونم
مرد عاشق، يه خدای ديگه داشت

؛[قسمت سوم]؛
مي دونم پيش تو آروم ميشدم
حتی اگه
قهر و نازت واسه من
درد و بلای ديگه داشت
اگه يارم میشدی
صاحب دنيات میشدم
فکر نکن چشم های تو
يه آشنای ديگه داشت
مي دونم پيش تو آروم ميشدم
حتی اگه
قهر و نازت واسه من
درد و بلای ديگه داشت
اگه يارم میشدی
صاحب دنيات میشدم
فکر نکن چشم های تو
يه آشنای ديگه داشت

؛[همخوان]؛
اگه داشتم تو رو
اون قصه نويس
واسه من يه قصه های ديگه داشت
میدونم زندگی اينجوری نبود
میدونم، میدونم
مرد عاشق، يه خدای ديگه داشت

؛[قسمت پایانی]؛
اگه داشتم تو رو
دنيام يه صفای ديگه داشت
شب عشقم واسه من
حال و هوای ديگه داشت
اگه داشتم تو رو
…دنيام يه صفای ديگه داشت