kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

leonard dembo – wapindwa nei كلمات اغاني

Loading...

[chorus: leonard dembo]
honaka chinun’una wakakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
honaka chinun’una wakakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
newewo chihanzvadzi, wakakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
newewo chihanzvadzi, wakakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
nemiwo muri ipapo, makakurira munhamo mapindwa neiko murudzi rwenyu?
nemiwo muri ipapo, makakurira munhamo mapindwa neiko murudzi rwenyu?
kutadzirana kuripo, tauriranai zvipere mvonga mvonga kwete
kutadzirana kuripo, tauriranai zvipere mvonga mvonga kwete
hamheno hamheno chavanoda
muchasvikepiko?
manyepo avo vaneruchiva chete
muchiongorora
matare zuva nezuva havaswere
hamuswere musina (hameno hameno chavanoda) kupopota
muchasvikepiko imi? (manyepo avo vaneruchiva)
muchiongorora
matare zuva nezuva havaswere
hamuswere musina kupopota yepu yepu
hamheno hamheno chavanoda muchasvikepiko?
manyepo avo vaneruchiva chete
matare zuva nezuva havaswere
hamuswere musina (hameno hameno chavanoda) kupopota
muchasvikepiko imi? (manyepo avo vaneruchiva chete)
muchiongorora
matare zuva nezuva havaswere
hamuswere (hameno hameno chavanoda) musina kupopota yepu yepu
[chorus: leonard dembo]
honaka chinun’una, takakurira munhamo wapindwa neiko iwe?
honaka chinun’una, takakurira munhamo wapindwa neiko iwe?
newewo chihanzvadzi, takakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
newewo chihanzvadzi, takakurira munhamo, wapindwa neiko iwe?
nemiwo muri ipapo, makakurira munhamo, mapindwa neiko mudzinza renyu?

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...