kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

kingkvibe301 – je vise la victoire كلمات اغاني

Loading...

hook(4 fois)
je vise la victoire et le micro est mon arme
difficile soit cette war je ne vendrai jamais mon âme

verse i
vi sitiyasyon peyi m’ nan trak mwen m’ pa ka ap bay blag
san fason, tan sa m’ ta pito bay vag
si medyokrite se martelly nou mèt pran m’ pou moïse jean charles
nèg fè elòj pou fresh li pandan l’ n’ on anviwonman sal
rapè, sa ta dwe la pou denonse…
…sa k’ pa bon
sa k’ pa bon…
…gen k’ pa kapab paske pou repons yo ta dwe non se…
…wi m’ dakò
pa gen diyite depi gen ti kras kòb
m’ ta prefere…
…mouri tan pou m’ ta rete an silans
m’ ap eseye…
…mete tout sa k’ pa bon an evidans
y’ a mete je…
…sou yo konsa y’ a wè yo repinyan
e m’ ap espere…
…pou chase yo yo p’ ap fè neglijans
morne l’hopital by mad-s sanble medya yo pa vle li
koz mwen pa tande l’, men m’ rebite my blackberry
anpil moun ap pwodwi sa k’ bon pa ka ateri
a l’ombre du show biznis, la yo chita y’ ap peri

hook(4fois)

verse ii
mwen tounen ankò men se pa ak menm pawòl yo
tout sa k’ pa renmen m’ di yo m’ pa nwi jije m’ se pa wòl yo
m’ ap k!ll medyokrite, move manyè avèk kout pawòl yo
sa k’ fè pawòl nan trak mwen pa menm ak pa wòl yo
m’ap peri
avan sa fèt m’ ap bat pou m’ di tout sa m’ dwe di
e diyite m’ moun p’ ap ka achte li
non, non koz m’ pap fè rap pou m’ fè show biznis
m’ p’ ap bay detay, ban m’ f’ on pase nan politik
pou m’ f’ on ti rale, pale
gade
tout ministè ap fonksyone nan legalite
pa vre?
gen k’ bay papye apre k’ mande pou w’ legalize l’
kouman? ministè li legal?
mèt gen atik pou kore sa bon mwen m’ di l’ illegal
ide sal…
…pou n’ jete si n’ vle devlope yi-pe sa
di yo sa…
…gè ensanse kite sa
politisyen fè referans atik sèlman lè l’ nan avantaj pou yo
yo san won’t! domaj tèt sal se avantaj pou yo

hook(4fois)