kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

galena – знам как (znam kak) كلمات اغاني

Loading...

[текст на галена _ знам как]

[въведение]
знам как… знаеш ти… знам как… знам как…
а_ле_лей_лей, a_ле_лей_лей
всяка песен почва само с “а_ле_лей_лей”
а_ле_лей_лей, a_ле_ле_лей_лей
всяка песен почва само с “а_ле_лей_лей”
я нелей!

[куплет]
нови дрехи и парфюм
как издаде се с тях!
днес не съм във твоя ум
даже гола ако бях
имаш изневерски ден
тези дни си сляп за мен
как се свиква с това?

[припев]
знам как се обличаш
чужди като ще събличаш
знам как ще изключиш телефона си
знам как не допускаш, че и аз го мога също
“лек ден”, ти желая и не ме мисли!
[куплет]
нови дрехи и парфюм
правя точно като теб
имам някой друг на ум
щом като ще си зает
имаш изневерски ден
в тези дни си сляп за мен
но не страдам от това

[припев]
знам как се обличаш
чужди като ще събличаш
знам как ще изключиш телефона си
знам как не допускаш, че и аз го мога също
“лек ден”, ти желая и не ме мисли!

[бридж]
знам как… а_ле_лей_лей знам как….
знам как… а_ле_лей_лей лек ден!

[припев]
знам как се обличаш
чужди като ще събличаш
знам как ще изключиш телефона си
знам как не допускаш, че и аз го мога също
“лек ден”, ти желая и не ме мисли!

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...