kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

farzan – marhaleye ba’d كلمات اغاني

Loading...

[قسمت اول]
ديگه همه چی رو صاف ميبينم/واسه همه ی مردم شات ميريزم/شادی ميرقصه
سر کار نميرن/واسه بردگی مردم ياد ميگيرن
تموم نيازای مادی بی معنيه/وقتی همه يه روز زير خاک ميميرن
سمت ساختن کاخ نميرن/ واسه هر دردی آخ نميگن
روی ساحلی امن دراز کشيدن/يک پارچه ميشن توی دنيای واقعين/سمت ساخت سلاح نميرن/هيچ راهی رو اشتباه نميرن
واسه عاشقی وقت دارن دور از هرچی انسان رو ساخته بی رحم/ميگی خواب ميبينن؟نه/ اونقدر بيدارن که ميگن خواب
چی چی هست؟
آتيش و آب رو با هم آشتی ميدن

[همخوان]
ديگه همه چی رو صاف ميبينم/واسه همه ی مردم شات ميريزم
شادی ميرقصه شادی ميرقصه شادی ميرقصه همه واقعين
ديگه همه چی رو صاف ميبينم/واسه همه ی مردم شات ميريزم
شادی ميرقصه شادی ميرقصه شادی ميرقصه با هم يکين همه

[قسمت دوم]
هر روز به خلق يه چيز مثبت ميزنن دست/ميشه چهره ی شهر رو با چی کرد عوض؟
اين سوالِ هَمَس تو راه هدف ميجنگن بعد ميرن عقب میکَنن غم رو از تنشون توی درگيريا بی طرفن
ميفهمن همو ميگيرن حق رو طرفشو بيشتر از قبل
مست و پاتيل توی شب/رهسپار خونه شن/ميرسونه آرامش رو هر نگاهشون به هم
نيازی به حرف نيست همه چی عمليه/نيازی به عفو نيست وقتی که شر کپيده
رسانه ها خفه ن ديگه/خبری به مغز مردم حمله ور نميشه دنيا با اين سکوت قشنگ ميشه
هر آدمی داره سمت مقصد ميره/ترسم ميشه حس ولی يه رشدی پشتش هست هميشه
همه شدن به هدف خيره/ولی اين دفعه تو دست نه هفت تيرِ نه شمشيرِ/اون وقتِ که انسان تو
اين دنيام ابديه

[همخوان]
ديگه همه چی رو صاف ميبينم/واسه همه ی مردم شات ميريزم
شادی ميرقصه شادی ميرقصه شادی ميرقصه همه واقعين
ديگه همه چی رو صاف ميبينم/واسه همه ی مردم شات ميريزم
شادی ميرقصه شادی ميرقصه شادی ميرقصه با هم يکين همه