kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

farzan – eshghe bedune tardid كلمات اغاني

Loading...

قسمت اول:
وقتی مینویسم دنیا برام رنگی دیگس/ از هر قسمت زندگی درس میگیرم
از شیرینی تلخیش یا هرچی دیدم/ نخواستم الکی کنن واسم تشویقی رد
چون واسه مسافر واقعی ترفیع نی هدف/ گفتیم درگیری سلامو تعطیلی پر
ما جلوها میجنگیمو بعد میریم عقب/ چون یه سری بدنو جدا از سر میبینن
فاتحت خوندس اگه سنگینی کرد/ سرت به تنت ارزید سر میدی تش
یا آواز جنون یا به معنیه واقعیش/ ریشتم میزنن یه کم دیگه وا بدی
درست وقتی داری با سر میخوری زمین فکر میکنی چه کسی یادته چه کسی به یادت نیست
یعنی باس بدونه ترس بزنی به آب رفیق/ توو دادگاه طبیعت اعتراضی وارد نی
سفت زدیم توو گوش شایدو باورو/ کردیم چشیدیم ما طعم ماتمو
تا آخرین روز دنیا اونی که دنبالته سایته باور کن/ در میارم آخر لباس رپو
زندگیامون پیش پا افتادس/ واس همین له میشن زیر پامون آخر/ دوستیا خاموشنو کینه هامون داغن !

همخوان:
ناجی قلبم عشق بدون تردید/وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگی دیگس

قسمت دوم:
عشق بدون تردید یعنی نوشتن درس گرفتن بیت/ بگید بهمون تبریک وقتی رسیدم من به عشقم میک
تشنه به خونه منید اگه که حس کردین کارم بتون چربید
نفسگیر راه و راه گیره نفس/ عشق بازی با واژه ها بازیه لبم
شاید بگی جرمه ولی میگم گور بابای بقیه وقتی راضیه طرف
طرف همون ورقه آستینو زدم بالا برا قلم/ کاغذو گرفتم حالا رها ام از/ همه جا
قلم آلت تناسلی قتاله/ هرچی میخوای صداش کن برا من یه -رگبار-
که هرچی توش میکنه -بار رگ-/ با یه رنگ اما پر رنگ نه جند رنگ که همه جاس
تو دنیایی که -شاهرگ- همه بی ارزش تر از -رگ شاس-(رگ شاه)
همین تنشاس که میگه/ بپر از این قفس بهت رو کرد اگه شانس/مگه میتونه برد کنه اونکه نده باخت
از ما دیوونه ها پر شده خوب همه جا/ بچه هایی که جونشون دستشونه اشتباه نکنم چندتایی میشن مریضای رپ فارس !