kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

farzan – az mesre bastan ta emrooz كلمات اغاني

Loading...

[قسمت 1]
از مصر باستان تا امروز جادو
توی دستاشون تیزتر از ساطور
به شکل یه کانون
توی مرکز پی گنج سلیمان تا گور
مومیایی کردن فرعون توی تابوت
کاهنا تو معبد پی کشف دارو
تا تعداد مریضا از این زیادتر نشه و
تو این فضاحت خلق یه دنیای آروم
البته بیشتر واسه جیباشون
که میشدن پر پر تا وقتی چندخدایی باب بود
که سالها از پس هم گذشتن
تا قوم بنی اسراعیل رو موسی از وسط آب روند
به قومی رسیدن که ساحره بودن و
بتی میپرستیدن به اسم سامری
گوسفندی طلایی رنگ به شکل بتهای مصر باستان
موسی رفت بالای کوه و اونا همونجا موندن

[همخوان]
دست به دست نسل به نسل
چرخید جادو توی سطح شهر
دست به دست نسل به نسل
چرخید جادو توی سطح شهر
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید

[قسمت 2]
کار بالا گرفت
از وقتی توی دین یهود انحرافی به اسم کابالا شکل گرفت
قرن امید به تباهی
نظم نوین جهانی
پله پله رفت تا به بالاها برسه
صدور کالاها به ذهن شهروندای جهان سوم
فروش بالا واسه سکسه
بخوایم یا نخوایم تصویری که میبینیم
اینه آدمای مرده گلوله های زنده
جایی که برادرت
تیز میکنه برا درت
مثال زندشم قابیل برا همه
برابر حقوق زن و مرد به لفظ
وقتی همه دو دلن و دیگه تغ و لق مغز
میگن که خدا چیه از مردن بترس
میخوان همه ی پول و قدرت رو جمع کنن یه ور
من میگم هست همین کافی
خدارم نمیشناسی
از روح اونایی که زخم خوردن بترس

[آوترو]
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید
شهرها رو بگیرید به ساختمونا برینید