kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

eva braun – u izgnanstvu كلمات اغاني

Loading...

čitamo strah sa usana grada
tajne ce ostati uvek veće od nas
hodamo sami kad počne da pada
sijaju kapi, gubimo dah

severna svetlost, otisak glasa
napiše roman na trotoarima
skriven u senci, naizgled hladan
osmeh te sanja, to znaš

glasni uzdasi, gutljaji
ljubav u polusnu
ni tamo, ni tu

u izgnanstvu na glavnoj ulici
u izgnanstvu smo, draga
neće nam oprostiti

u izgnanstvu na glavnoj ulici
tako sami, tako sami
jer smo sami tražili

i opet pod prstima
moj je život u knjigama
dok prelistavaš

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...