kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

doel sumbang – korupsi كلمات اغاني

Loading...

korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur nepi ka handap korupsi
korupsi_korupsi di mana_mana korupsi

ti luhur neupi ka handap korupsi

rahayat loba anu kakurangan
sagala teu kabagen
di hakan kunu korupsi

korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur nepi ka handap korupsi
korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur neupi ka handap korupsi

rahayat loba anu tingkocek
sagala rupa geus beak
di hakan kunu korupsi

kasempetan di cokot ku eta_eta keneh
kauntungn di rawu ku eta_eta keneh
duit kabeh ngulibek didinya_dinya keneh
kahandap ngocorna leutik kulantaran
kapeungpeuten nepotisme

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur nepi ka handap korupsi
korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur neupi ka handap korupsi

rahayat loba nu kakurangan
sagala teu kabagen
di hakan kunu korupsi

korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur nepi ka handap korupsi
korupsi_korupsi di mana_mana korupsi
ti luhur neupi ka handap korupsi

rahayat loba nu tingkocek
sagala rupa geus beak
di hakan kunu korupsi

kasempetan di cokot ku eta_eta keneh
kauntungn di rawu ku eta_eta keneh
duit kabeh ngulibek didinya_dinya keneh
kahandap ngocorna leutik kulantaran
kapeupeuten nepotisme

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

rek repormasi tong make pasea
tong parebut korsi
iyeu rakyat urus hela

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...