kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

djpleum – ฉันก็รู้ดีว่า كلمات اغاني

Loading...

นั่นไม่ใช่ที่เวรกรรม
วันนี้เห็นทางนั้น ฉันก็ต้องทำ
นั่นไม่ใช่ที่เวรกรรม
วันนี้นั้น ฉันก็ทำ

ฉันรู้ดีว่า not right
แต่ถ้าให้พลาดแล้ว ให้ทำไง
คาดหวังที่ผลลัพธ์, ถ้าไม่ดี ไม่ยอม not fine
ก็รู้ดี ฉันไม่ยอมแพ้ ฉันไม่แน่แต่ฉันทำได้
แค่เธอยังสบาย i’m fine we alright

แค่พูดว่าไม่ ฉันยังไม่กล้า
อยากเป็นเดอะแบกก็เลยรับหน้า
น้ำยังพึ่งเรือ เสือยังพึ่งป่า
แต่ตัวฉันนะ ไม่คิดพึ่งใคร

ความจริงโลกไม่เท่าเทียม
แต่ทำได้เพื่อเธอ แน่นอนฉันก็ทำ
นั่นไม่ใช่ที่เวรกรรม
วันนี้เห็นทางนั้น ฉันก็ต้องทำ

โลกนี้นั้นไม่เท่าเทียม
ไม่มีสิ่งๆใด ล้วนจะเท่ากัน
บางทีก็ต้องยอมรับมัน
หรือบอกไม่กับมัน เธอต้องกล้าทำ
ความจริงโลกไม่เท่าเทียม
แต่ทำได้เพื่อเธอ แน่นอนฉันก็ทำ
นั่นไม่ใช่ที่เวรกรรม
วันนี้เห็นทางนั้น ฉันก็ต้องทำ

ความจริงไม่อยากรับ ฉันนั้นก็เข้าใจ
ปัญหาแม้เต็มบ่าไม่กล้าจะพึ่งใคร
ฉันก็รู้นิ เธอก็รู้ดิ แค่พูดว่า ไม่ มันยากตรงไหน
ที่ได้มามีแต่เราภูมิใจ
แต่ไหนคือราคาร่างกายของเราไง
แลกให้มันมา แต่ฉันก็รู้ดีว่า (ฉันก็พร้อมทำ)

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...