kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

demy – fimes lene (φήμες λένε) كلمات اغاني

Loading...

έριξα δάκρυα για σένα
που δεν στεγνώνουν
πήγαν τα βράδια μου χαμένα
και οι μέρες δεν τελειώνουν
σε κάθε σου λέξη, κάθε ψέμα
εγώ βασιζόμουν

ήταν λάθος μου, λάθος μου
και τώρα παίρνεις δεν έχω σήμα
θα κόβω εδώ το νήμα
για σένα τόσο κρίμα
μα πια αδιαφορώ
φωτιά στα πράγματα σου
βάζω και στην υγεία σου
πίνω και ελπίζω μην σε ξαναδώ
φήμες λένε
ότι μετάνιωσες μου λένε
πως ότι τα λάθη σου σε καίνε
μα δεν έχει άλλα πίσω γυρίσματα
και εδώ να ρθεις ξανά
μην σκεφτείς

φήμες λένε
ότι με σκέφτεσαι μου λένε
και όπως πάντα οι άλλοι φταίνε
που πήγαν στραβά
τα δικά σου σχέδια
μα έτσι όπως στρώσεις
θα κοιμηθείς
φήμες λένε…
φήμες λένε…
φήμες λένε…

διαβάζω τα παλιά μηνύματά σου
ενώ τα διαγράφω
δεν θα είμαι ποτέ ξανά δικιά σου
και αυτό στο υπογράφω
πως αφέθηκα στην αγκαλιά σου
ποτέ δεν θα καταλάβω
ήταν λάθος μου, λάθος μου
και τώρα παίζεις ξανά το θύμα
μα κόβω εδώ το νήμα
για σένα τόσο κρίμα
μα πια αδιαφορώ
φωτιά στα πράγματα σου
βάζω και στην υγεία σου
πίνω και ελπίζω μην σε ξαναδώ

φήμες λένε
ότι μετάνιωσες μου λένε
πως ότι τα λάθη σου σε καίνε
μα δεν έχει άλλα πίσω γυρίσματα
και εδώ να ρθεις ξανά
μην σκεφτείς

φήμες λένε
ότι με σκέφτεσαι μου λένε
και όπως πάντα οι άλλοι φταίνε
που πήγαν στραβά
τα δικά σου σχέδια
μα έτσι όπως στρώσεις
θα κοιμηθείς
φήμες λένε…
φήμες λένε…
φήμες λένε…