artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

cheb bilal – bravo alik كلمات اغاني

Loading...

katar khirek merci
bravo 3lik 7awalt nanssak
n3ich blabik jra7tili galbi
pourtant yabghik
bravo 3lik
aaahhh
bravo 3lik
wlh ghir nti yakhti mazal nabghik
s3iba bah nanssak manakdabch 3lik
nssit ro7i ga3 w-nkhamam fik
bravo 3lik
bravo 3lik
ykatar khirek mrc bravo 3lik
7awalt nanssak
n3ich blabik
jra7tili galbi pourtant ybghik
bravo alik
bravo alik
maghadekch hali
makhemmty fiya
ana amentek 7asbek niya
ga3 dik l3echra w ghderty biya
bravo alik
yaaahhh
bravo 3lik
fecheda l9itini w te3rfi ntiya
n2amen fik a fond mghemed 3iniya
ma dertch hssab kifek ntiya
bravo 3lik
bravo 3lik
ykether khirek merci
bravo 3lik
hawelt nenssak n3ich bla bik
jrehtili gelbi pourtant ybghik
bravo 3lik
bravo 3lik
loukan ysse9souni 3lik ntya
ygoulouli win rahet dik ljeniya
ngoulhoum maktebhach rebi liya
bravo 3lik
aaahhh
bravo 3lik
maghadich nlomek ila twalli liya
yakhti raki libre matdiri mziya
hada howa zahri hadi denya
bravo 3lik
bravo 3lik
ykatar khirek merci
bravo 3lik
hawelt nenssak n3ich bla bik
jrehtili gelbi pourtant ybghik
bravo 3lik
a bravo 3lik
sa3a sa3a netfaker tedya9 3liya
bkit 3lik ch7al nechfet 3iniya
ya rani net3adeb ya dra ntiya
bravo 3lik
bravo 3lik
wlh rani mdamer cha sra fiya ghadetni
bzff menak ntiya ga3 dik l3achra
wess9iti biya
bravo 3lik
yaaahhh
bravo 3likaaa
kater khirek merci
bravo 3lik
hawelt nenssak n3ich bla bik
jra7tili gelbi pourtant yebghik
bravo 3lik
bravo 3lik
nahder ghir wa7di ma3reft cha biya
khalitini vide delmet 3liya
ma9aditch nenssak ki derti ntiya
bravo 3lik
yaaaahhhh
bravo 3lik
3ach9ek o gelbi thamo 3liya
ghadetni 3omri ob9at fiya
daritini bzf wa3ra ntiya
bravo 3lik
aaaaa
bravo 3lik
yketer khirek merci bravo 3lik
hawelt nenssak n3ich bla bik
jrahtili gelbi pourtant yebghik
bravo 3lik
yaaahhh
bravo 3lik