kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

carakukly – כרקוקלי – halachti lishtot – הלכתי לשתות كلمات اغاني

Loading...

הלכתי לשתות
שיצאו הסודות
שיצא הלכלוך
למלא את הפוך
הלכתי מכות
כבר ימים ולילות
עם פחדים ושטויות
שגרים לי בגוף

חפרתי בורות
של שמחה וטירוף
של תקווה תהומית
חיפושים עד אין סוף
שטפתי ת׳ראש
עם מלא דיבורים
שמתי כלב שמירה
שישמור ויתקוף

כל היום רק עם עצמי במעגל

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

[גשר]

אז הרמתי לעצמי לחיים
שיחזור לי קצת אדום ללחיים

הלכתי לשתות
לעשות טעויות
שתצא האמת
שתצא באמת
ואם יש לי מזל
שיביא מתנות
שיביא כוחות על
לשנות ת’גורל

חפרתי בורות
עשיתי טקסט פרידה
לכל המחשבות
מחמאות ותודה
שילכו לחפש
התחלה חדשה
שמתי קוד מסובך
שישמור בכניסה

כל היום רק עם עצמי במעגל

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

אז הרמתי לעצמי לחיים
שיחזור לי קצת אדום ללחיים

[גשר]

הלכתי לשתות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
הלכתי לשתות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
הלכתי לשתות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
הלכתי לשתות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
לעשות טעויות
הלכתי לשתות

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

באת לדבר איתי שניה אחת לפני שהשתגעתי
באת לחבק אותי ממש חזק לפני שהתפרקתי
לפני שהתפזרתי לחתיכות

אז הרמתי לעצמי לחיים
שיחזור לי קצת אדום ללחיים