kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

bato maglić – bosno moja, jabuko كلمات اغاني

Loading...

[tekst pjesme “bosno moja, jabuko”]

[strofa 1]
sanjao sam noćas da si tuđa
da te s nekim drugim dijelim
sanjao sam noćas, bosno moja
da ti bolnoj rane cjelim
sanjao sam noćas da si tuđa
da te s nekim drugim dijelim
sanjao sam noćas, bosno moja
da ti bolnoj rane cjelim

[refren]
bosno moja, jabuko
šeher tuzla te krasi
ti si kao majka stara
srce moje iz njedara
bosno moja, jabuko
šeher tuzla te krasi
ti si kao majka stara
srce moje iz njedara

[strofa 2]
ovaj život moj nek’ se ugasi
za slobodu tvoju ja ga dajem
majci suza obraz neka kvasi
tebi, bosno, vjeran sam i ostajem
ovaj život moj nek’ se ugasi
za slobodu tvoju ja ga dajem
majci suza obraz neka kvasi
tebi, bosno, vjeran sam i ostajem
[refren]
bosno moja, jabuko
šeher tuzla te krasi
ti si kao majka stara
srce moje iz njedara
bosno moja, jabuko
šeher tuzla te krasi
ti si kao majka stara
srce moje iz njedara

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...