kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

alen islamović – ti si moja explozija كلمات اغاني

Loading...

[tekst pesme “ti si moja explozija”]

[strofa 1]
ti si ko uragan
sudar frontalni
s tobom u krevetu
polude normalni

[pred_refren]
a ja (ja i ti, ha_ha) volim to (oh_oh)
kada me zarobiš
a ja (a ja, da, da), volim to (oh_oh)
kad me rastaviš i sastaviš (oh!)
[refren]
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija (ne, ne)

[interludijum]
(yeah, yeah, yeah, ah_ha)
(a, mljac, voliš to?)
(voliš to?)

[strofa 2]
tvoji su poljupci
vatra olimpijska
u mojim rukama
bomba si atomska

[pred_refren]
a ja (yeah, ha_ha) volim to (oh_oh)
kada me zarobiš
a ja (a ja, da, da), volim to (oh_oh)
kad me rastaviš i sastaviš (joj!)
[refren]
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija (ne, ne)

[instrumentalna pauza]

[refren]
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija
ti si moja eksplozija
seks mašina što me razbija
ti si moja fantazija
struja koja trese, a ne ubija
ti si