kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

4eve – หยดน้ำตา (tears) كلمات اغاني

Loading...

[โฟร์อีฟ “หยดน้ำตา” เนื้อเพลง]

[verse 1]
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ไม่ได้คิดถึงเธอทุกครั้งที่ตื่น
และไม่ได้ฝันถึงเธอทุก ๆ คืน
ก็คิดว่าดีขึ้นแล้ว จนบังเอิญที่เราได้มาพบเจอ
เหมือนว่าวันนี้น้ำตาฉันจะไหล

[pre_chorus]
อยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตา
จะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้า
ต้องทำไงเมื่อเธอนั้นหันมา
ได้แค่มองขึ้นฟ้า
[chorus]
หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้ไหม
ขอให้เธอหันไปก่อนและอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ
น้ำตา ช้า ๆ ลงหน่อย เพราะฉันยังไม่กล้า (เพราะฉันยังไม่กล้าพอ)
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ

[verse 1]
คงเป็นเพราะแรงโน้มถ่วง
ที่ทำให้น้ำตาฉันร่วงหล่นลงมา
แตกสลายลงไป อย่างที่ฉันแตกสลายไปทั้งหัวใจ
ก็ไม่ต้องบอกที่เป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะใคร
ฉันไม่โทษหรอกที่เธอทำฉันให้ต้องเสียใจ
แค่ในตอนนี้ก็ยังเป็นฉันที่ลืมไม่ได้
เหมือนเดินมาตั้งไกล
สุดท้ายเดินกลับไปเริ่มใหม่

[pre_chorus]
อยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตา (hey, yeah, yeah, yeah)
จะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้า
ต้องทำไงเมื่อเธอนั้นหันมา
ได้แค่มองขึ้นฟ้า (hey, yeah, yeah, yeah)

[chorus]
หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้ไหม
ขอให้เธอหันไปก่อนและอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ
น้ำตา ช้า ๆ ลงหน่อยเพราะฉันยังไม่กล้า (เพราะฉันยังไม่กล้าพอ)
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ
[bridge]
na, na, na_na, na, na, na_na
na, na, na_na, เพราะฉันยังไม่กล้าพอ
na, na, na_na, na, na, na_na
na, na, na_na, na_na, na_na, na_na_na, ooh_ooh

[chorus]
หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้ไหม
ขอให้เธอหันไปก่อนและอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ
น้ำตา ช้า ๆ ลงหน่อย เพราะฉันยังไม่กล้า (เพราะฉันยังไม่กล้าพอ)
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ